TEMA: Blommor och bin

SANSA anordnar sin första Terapeuttävling i Salongsnaglar.
Tävlingen är inte som de klassiska tävlingarna utan som att göra naglar på en kund, men på en annan arbetsplats.

Naglarna ska förlängas med tipp eller mall med gel, akryl eller hybrid (såsom polygel), lackas med Gelpolish/colourgel och två naglar ska dekoreras enligt temat.

Avgift tävling: 600kr ex moms
Avgift besökare: 100kr ex moms
Anmälan görs till nagelterapeut@sansa.se

Sista dag för anmälan till tävling 1/3, tävlanden ska bifoga bild på sitt diplom så tävlanden startar i rätt division.

När anmälan har mottagits så skickas en faktura till dig. Tävlingsplats garanteras först då tävlingsavgift är betald. Betalning ska vara SANSA tillhanda senast 10 dagar innan tävlingsdag.

 

Divisioner

Erfarna: Till divisionen Erfarna tillhör du som tog din examen 2016 eller tidigare. Vinst: 1a plats- Pokal och utmärkelsen ”Sveriges snyggaste salongsnaglar 2019” Alla tävlanden får deltagarbevis.
Noviser: Till divisionen Noviser tillhör du som tog din examen 2017 eller senare. Vinst: 1a plats- Pokal och utmärkelsen ”Sveriges snyggaste salongsnaglar 2019”. Alla tävlande får deltagarbevis.

Diplom måste bifogas vid anmälan så vi kan kontrollera rätt division.

 

AGENDA 2019-03-23

10.30-11.15 Registrering, iordningställande av arbetsstationer.
11.15-11.30 Genomgång av regler.
11.30-14.00 TÄVLING NOVISER
12.00-14.00 TÄVLINGS ERFARNA
14.00- 16.00 Modellerna bedöms. De tävlande plockar ihop sina stationer. 14.00-18.00 Föreläsare för tävlande och besökare.
18.00 Prisutdelning

 

Generella Tävlingsregler

 1. Tävlingen är öppen för utbildade nagelterapeuter.
 2. Tävlande och modeller måste vara 16 år fyllda.
 3. Tävlingsavgiften måste vara erlagd innan tävlingen startar
 4. Tävlande skall ha registrerat sig och färdigställt sin arbetsstation mellan klockan 11.00-11.45 på tävlingsdagen. Sen ankomst innebär att den tävlande inte får delta och tävlingsavgiften återbetalas ej. Genomgång av tävling mellan 11.45 och 12.00. Tävlingsstart NOVISER 12.00, ERFARNA 12.30.
 5. Inget konstmaterial eller arbete/prep på modellen får utföras innan tävlingsstart – om så sker ger detta poängavdrag. Eventuella sår eller skador på händerna kommer att ge poängavdrag. Modellen skall bära kortärmat eller alternativ dra upp ärmarna inför bedömningen.
 6. Tävlande skall medta alla produkter som behövs för att genomföra tävlingsmomenten, även skarvsladdar med uttag, arbetslampa och eventuellt UV/LED-lampa (ta gärna med extra rör eller en extra UV/LED lampa). Vid stationen finns ett bord och två stolar förberett samt tillgång till ett eluttag.
 7. Alla burkar och flaskor skall vara i originalförpackningar. Handskriven märkning är godkänd på pumpflaskor, Remover och för sprayflaska med vatten.
 8. Det är tillåtet att använda olja. men det får inte finnas några rester eller fin hinna kvar när naglarna skall bedömas – det kommer då att ges avdrag för produktrester.
 9. Det är tillåtet att använda elektrisk fil.
 10. All typ av dekoration är tillåtet, glitter, stenar, stickers, fimos etc. Färdiga dekorationer ger lägre poäng än handmålade dekorationer. Det ska finnas en tydlig koppling till temat.
 11. Tippar får inte filas eller på något sätt prepareras innan tävlingsstart. Tipparna skall ligga i en box med minst 10 tippar i varje fack och stämma överens med numrering i boxen.
 12. Endast naturella eller clear tippar får användas. Inga vita eller hela tippar.
 13. Mallar får inte klippas eller på något sätt prepareras innan tävlingsstart. Mallarna skall vara på original rullen.
 14. Tävlande får inte starta innan tävlingsledaren så har sagt och när tävlingen är avslutat skall den tävlande genast resa sig. Om den tävlande startar innan tecken givits eller arbetar efter tävlingens avslut leder detta till diskvalificering.
 15. Tävlande eller modeller får inte lämna tävlingsområdet under pågående tävling.
 16. Tävlingen kommer att vara möjlig att se för publik men tävlingsområdet får inte beträdas för att alla tävlande skall sitta ostört.
 17. Det är inte tillåtet under tävlingen att röka, förtära alkoholhaltiga drycker, använda mobiltelefon, fotografera eller använda video. Mobiltelefon får användas som klocka men skall då vara utan signal eller vibrationssignal.
 18. Modellerna får inte lämna området där bedömningen sker innan alla domare är klara.
 19. Modellerna skall ansvara för att de är hos alla domarna för bedömning.
 20. Tävlande skall direkt efter tävlingen städa upp på sina arbetsstationer och packa ihop sitt material.
 21. Det är den tävlandes skyldighet att sätta sig in i regler och kriterier. Vid tveksamhet skall den tävlande fråga innan tävlingsstart.
 22. Prisutdelningen kommer att starta cirka klockan 18.00.
 23. Domarna kommer att vara kvar efter prisutdelningen för kommentarer och uppföljning.
 24. Varje tävlingskategori och division skall bestå av minst 5 deltagare annars kommer kategorierna slås ihop och det kommer att koras en gemensam vinnare.

Bedömningspunkter

 • Längd 10p
  • Alla naglar skall ha lika längd mätt från eponychium till fria kantens slut, tummen får lov att vara något längre och lillfingret något kortare.
 • Form 10p
  • Formen på nageln måste vara lika och enhetlig på samtliga naglar
 • Apex 10p
  • Sett från sidan – skall på samtliga naglar vara placerad på samma ställe, med samma höjd och placerad proportionerligt med hela nagelns längd.
 • Proffesionalism 10p
  • Inga skador/sår eller rodnad på nagelband eller händer. Händer och nagelband skall kännas mjuka och ha en fin lyster med inte kännas kladdiga av olja eller handlotion. Naglar och händer skall vara fria från produktrester, även olja. Ovansidan på nageln ska vara jämna utan ojämnheter. Undantag är dekorationer som sticker upp.
 • Sidolinjer 10p
  • Sidlinjerna skall vara harmoniska med nageln sett från sidan.
 • Avslut 10p
  • Avsluten skall vara osynliga och nagelbanden oskadade.
 • Lackning 10 p
  • Lackningen skall vara färgtät, jämn och konstant i ytan utan några matta ytor och hela nageln skall vara lackad. Lackningen skall ha ett jämt avslut mot nagelband och lateraler. Det får inte finnas något lack på undersidan av nageln.
 • Dekorationer 10 p
  • Kreativitet och svårighetsgrad på dekorationerna. Dekorationerna ska speglas tydligt i temat.
 • Helhetsintryck 20p
  • Det ska finnas en harmoni mellan nagelns längd, form och färgval. Domarens första intryck och konstnärlig harmoni mellan naglar, händer och dekoration.